Ngôn ngữ Immersion (9-12)


Với chương trình ngôn ngữ Immersion lớn nhất của tiểu bang, Minnetonka được chuẩn bị độc đáo để hỗ trợ các mục tiêu của sinh viên Trung Quốc và Tây Ban Nha Immersion.

Về Language Immersion tại MHS

Trung Quốc và Tây Ban Nha Immersion Gallery

Minnetonka ngôn ngữ Immersion logo

Liên hệ

Tiếng Jodi Siegel
Immersion chì
jodi.siegel@minnetonkaschools.org

Bekah Aponte
Chủ tịch bộ môn ngôn ngữ thế giới
rebekah.aponte@minnetonkaschools.org

MHS cố vấn
952-401-5811

Laura Herbst
Điều phối viên học tập nâng cao
laura.herbst@minnetonkaschools.org
952-401-5897


Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện

Tăng tính linh hoạt lên lịch

Một slate của các khóa học trực tuyến Tonka sẽ cho phép học sinh tham gia một khóa học kỳ trong mùa hè, hoặc tham gia một khóa học thứ bảy trong năm học để tăng tính linh hoạt lên lịch.