Tuyển sinh trong quận

Quy trình đăng ký cho các gia đình hiện tại

Nếu bạn muốn chuyển từ giáo dục trực tiếp toàn thời gian tại một trong những trường học của Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Monika Salden để biết tên học sinh A-L (monika.salden@minnetonkaschools.org) hoặc Lori Schwartz cho họ M-Z (lori.schwartz@minnetonkaschools.org). Họ sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Các gia đình mẫu giáo mới hoặc những người chuyển đến Học khu có trẻ em ở bất kỳ cấp lớp nào muốn bắt đầu với Tonka Online và đã đăng ký nên gửi email cho văn phòng tuyển sinh theo yêu cầu của họ. Vui lòng liên hệ với Monika Salden để biết tên sinh viên A-L (monika.salden@minnetonkaschools.org) hoặc Lori Schwartz cho họ M-Z (lori.schwartz@minnetonkaschools.org). Họ sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình này.

Thời hạn đăng ký

Ghi danh hiện đang mở cho các lớp K-12 ở Tonka Online cho năm học 2023-24. 

Để hỏi về việc ghi danh muộn cho năm học 2022-23, các gia đình K-8 có thể gửi email cho k-8.elearning@minnetonkaschools.org và 9-12 gia đình có thể gửi email cho tonkaonline@minnetonkaschools.org.

Liên hệ kế toán sinh viên

Họ học sinh A-L:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Họ học sinh M-Z:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Giờ hành chính
8 giờ .m đến 4:30 chiều.m. Thứ Hai-Thứ Sáu.

Số fax: 952-401-5092

Địa chỉ gửi thư:
Đăng ký học sinh trường Minnetonka
5621 Quận Rd 101
Minnetonka, MN 55345

*Xin lưu ý, để lên lịch một tour du lịch, bạn có thể gọi trực tiếp cho trường quan tâm hoặc hoàn thành mẫu đơn truy cập của chúng tôi.

Trẻ em Minnetonka