Câu hỏi thường gặp phần 504

Câu hỏi thường gặp phần 504

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Mục 504.


Sự tiếp xúc

Luôn liên hệ với điều phối viên trường 504 của bạn trước. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của họ tại đây. Bạn cũng có thể liên hệ với hiệu trưởng của trường.

Amy LaDue
Amy.LaDue@minnetonkaschools.org

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

Hãy nói chuyện