Phần 504 hỏi đáp

Phần 504 hỏi đáp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về mục 504.


Liên hệ

Quay về Michelle
Giám đốc điều hành dịch vụ hỗ trợ sinh viên
District Section 504 quản trị viên
Michelle.Ferris@minnetonkaschools.org
952-401-5017

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện