Chăm sóc trước và sau giờ học

Minnetonka Explorers Club, trước và sau khi chăm sóc tại trường học, có sẵn tại tất cả các trường học cho tất cả trẻ em lớp K-5. Explorers Club mở cửa từ 6:30 sáng.m đến 6 giờ chiều.m. Để biết thông tin, hãy gọi 952-401-6832 hoặc truy cập trang web Explorers Club để biết các tùy chọn đăng ký, biểu phí và các thông tin khác.

Ghi: Một đăng ký trực tuyến riêng biệt cho Explorers cần phải được hoàn thành ngoài các hình thức đăng ký mẫu giáo.

Explorers Club cung cấp đăng ký linh hoạt. Bạn có thể đăng ký cho con bạn trong hai, ba, bốn hoặc năm ngày mỗi tuần. Trẻ em được hưởng nhiều hoạt động học tập thú vị và chơi trong nhà và ngoài trời. Explorers Club được nhân viên bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, sáng tạo và chu đáo.

Truy cập Trang Explorers Club
 

Trẻ em hào hứng với việc học đi xuống hành lang trường Minnetonka