Trước và sau khi học Chăm sóc

Minnetonka Explorers Club, trước và sau khi học Chăm sóc, có sẵn tại tất cả các trường cho tất cả trẻ em lớp K-5. Explorers Club mở cửa từ 6:30 sáng đến 6 giờ chiều. Để biết thông tin, hãy gọi 952-401-6832 hoặc truy cập trang web của Explorers Club để biết các lựa chọn ghi danh, lịch biểu phí và các thông tin khác.

Lưu ý: Một đăng ký trực tuyến riêng biệt cho Explorers cần phải được hoàn thành ngoài các hình thức tuyển sinh mẫu giáo.

Explorers Club cung cấp tuyển sinh linh hoạt. Bạn có thể đăng ký con của bạn cho hai, ba, bốn hoặc năm ngày mỗi tuần. Trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động học tập thú vị và chơi trong nhà và ngoài trời. Explorers Club là nhân viên của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, sáng tạo và chăm sóc.

Truy cập trang Explorers Club
 

Trẻ em vui mừng vì học đi xuống hành lang của trường Minnetonka