Thực đơn và giá cả

2020-2021 giá ăn trưa

 

 

 

Trường tiểu học ăn trưa

 

$2.85

 

Tiểu học Entree $2.00
Ăn trưa trường trung học

 

$2.95

 

Trường trung học Entree $2.10
High School ăn trưa

 

$3.15

 

Trường trung học Entree $2.10
Adults

 

$3.95

 

Ăn trưa thứ hai
 
$3.95

Sữa

 

 

$0.50

 

 

 

 

Nước đóng chai, 10 oz.

 

 

 

 

 

$0.50

Nước đóng chai, 20 oz.

 

$1.00

 

 

 

 

Xin lưu ý rằng Bữa trưa thứ hai và bữa ăn cho người lớn có giá cao hơn vì học khu không được hoàn lại bất kỳ liên bang hoặc tiểu bang nào cho các bữa ăn, như chúng tôi làm cho bữa ăn cho sinh viên. Giá tính cho bữa ăn không dành cho sinh viên và bữa ăn thứ hai bao gồm chi phí của toàn bộ bữa ăn. Quỹ liên bang trợ cấp chi phí cho các bữa ăn của học sinh, giảm chi phí cho các gia đình.