Trường mầm non Minnetonka

Trường mầm non Minnetonka là một phần của Học khu Minnetonka, và chia sẻ cam kết về sự xuất sắc đẳng cấp thế giới, lấy trẻ làm trung tâm. Trường mầm non Minnetonka tập trung vào việc chuẩn bị cho trẻ em đi học mẫu giáo bằng cách tuân theo Tiêu chuẩn Học tập Sớm của Minnesota và thực hiện chương trình giảng dạy và đánh giá dựa trên nghiên cứu. Tham gia vào các lớp học tăng cường học tập và phát triển của trẻ em thông qua môi trường có chủ ý, nhân viên được cấp phép, hướng dẫn khác biệt và sự tham gia của phụ huynh. Trường mầm non Minnetonka đã giành được Xếp hạng Nhận thức về Phụ huynh Bốn Sao từ tiểu bang.

Trường mầm non Minnetonka: Thông tin chi tiết về phụ huynh

Trường mầm non Minnetonka: Tổng quan

Trường mầm non Minnetonka: Hòa nhập

Trường mầm non Minnetonka: 3 năm

Trường mầm non Minnetonka: 4-5 tuổi