Xuất sắc trong giảng dạy

Giải thưởng Minnetonka cho sự xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm trong giảng dạy

Giải thưởng này tìm cách chọn ra những đại diện xuất sắc nhất của nhiều giáo viên xuất sắc trong Học khu Minnetonka. Giải thưởng bao gồm sự công nhận ở mọi cấp độ và từ mọi trường học. Giải thưởng này sẽ đóng vai trò là sự công nhận của địa phương và thủ tục đề cử của Học khu cho chương trình Giáo viên của Năm ở Minnesota.

Tiêu chí giải thưởng

 • Thể hiện cam kết gương mẫu, nhiệt tình, tập trung vào sinh viên, hiệu quả và chuyên nghiệp.
 • Thể hiện tính toàn vẹn cá nhân và chuyên nghiệp.
 • Vận động vì lợi ích tốt nhất của sinh viên; giải quyết nhu cầu tình cảm và phát triển của học sinh.
 • Sử dụng một loạt các nghiên cứu giáo dục và khoa học trong giảng dạy, bao gồm các thực hành hiệu quả trong sự khác biệt — kéo tốt nhất ra khỏi mỗi học sinh.
 • Thể hiện tình yêu đích thực của trẻ em và cam kết chuyên nghiệp đối với việc học của trẻ em.
 • Tạo ra một bầu không khí tích cực, hỗ trợ, tôn trọng và kỷ luật để thành tích cá nhân và học tập phát triển.
 • Thể hiện cam kết phát triển chuyên môn, cải thiện trường học và sự tham gia của cộng đồng.
 • Tất cả các giáo viên được cấp phép đều đủ điều kiện để đề cử.

Quy trình đề cử

 • Bất kỳ đồng nghiệp, quản trị viên, học sinh, phụ huynh, thành viên cộng đồng hoặc cựu sinh viên nào của Minnetonka đều có thể đề cử. Tự đề cử không được chấp nhận.
 • Việc đề cử sẽ bao gồm:
  • Tên và số điện thoại của người đề cử
  • Tên, chức danh công việc và trường hoặc bộ phận của người được đề cử
  • Câu trả lời cho các câu hỏi sau
   • Mô tả ngắn gọn những điểm mạnh của ứng cử viên này liên quan đến các tiêu chí cho giải thưởng này.
   • Mô tả ngắn gọn cách ứng cử viên này thể hiện tình yêu chân thành đối với trẻ em và cam kết học tập của chúng.
   • Mô tả ngắn gọn cách ứng cử viên này thể hiện các phương pháp hay nhất trong giảng dạy.
   • Mô tả ngắn gọn sự tham gia của ứng cử viên này vào các trường học và cộng đồng của chúng tôi, ngoài các nhiệm vụ thông thường.
 • Gửi một hoặc nhiều thư ủng hộ chia sẻ những quan sát cá nhân về cách người được đề cử thể hiện cam kết đối với sự xuất sắc lấy trẻ em làm trung tâm. Chúng tôi đề nghị rằng thư của cả nhân viên và người không phải là nhân viên của Cơ Quan.
 • Một thí sinh lọt vào vòng chung kết từ mỗi trường (hai từ MHS) và DEC được lựa chọn bởi một ủy ban công nhận hoặc Tonka Pride tại mỗi địa điểm và sẽ được thông báo vào cuối tháng Tư.
 • Ủy ban Công nhận Học khu chọn hai giáo viên trong số những người lọt vào vòng chung kết để đại diện cho Minnetonka trong Chương trình Giáo viên của Năm ở Minnesota. Hỗ trợ của học khu sẽ được cung cấp để hoàn thành hai đề cử của tiểu bang.

Các đề cử cho Lễ kỷ niệm xuất sắc hiện đã đóng.


Giải thưởng

Người nhận trước đây