Tin

XEM BẢN TIN TRONG QUÁ KHỨ

2018Sinh viên blog

Tìm hiểu thêm từ các nhà nghiên cứu sinh viên thông qua "Beyond The Glass", các Minnetonka nghiên cứu sinh blog.

Đọc blog của sinh viên của chúng tôi "ngoài Glass"


2020 hội nghị chuyên đề

Thứ tư 27 tháng 5, 2020 | 6:30 chiều
Hiệp hội sinh viên MHS
Thuyết trình poster khoa học
Định dạng nhà mở


Liên hệ

Kim Hoehne
Giám đốc nghiên cứu Minnetonka
kimberly.hoehne@minnetonkaschools.org

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's talk.

Hãy nói chuyện