Tin

XEM CÁC BẢN TIN TRONG QUÁ KHỨ

2018

St

Nghiên cứu MTKA

 


Blog sinh viên

Tìm hiểu thêm từ các nhà nghiên cứu sinh viên thông qua "Beyond the Glass", blog sinh viên Minnetonka Research.

Đọc blog sinh viên của chúng tôi "Beyond the Glass"


Hội nghị chuyên đề 2020

Thứ tư, Tháng Năm 27 Tháng Năm, 2020 | 6:30 chiều.m.
Hội sinh viên MHS
Thuyết trình poster khoa học
Định dạng Nhà Mở


Sự tiếp xúc

Kim Hoehne
Giám đốc Nghiên cứu Minnetonka
kimberly.hoehne@minnetonkaschools.org

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua Let's Talk.

Hãy nói chuyện