Hướng dẫn thiết lập

Một khi bạn đã nhận được iPad phát hành trường học của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn để thiết lập.

  • Hoàn tất quá trình thiết lập ở nhà. Lên kế hoạch cho khoảng 30 phút để thiết lập iPad của bạn.
  • Đi tới liên kết này: bit.ly/TonkaiPadsetup trên điện thoại của bạn hoặc một máy tính riêng để được hướng dẫn về cách thiết lập iPad mới của bạn và cài đặt các ứng dụng bạn sẽ cần cho trường học.
  • Hãy đến với ngày đầu tiên của trường với iPad của bạn bị tính phí, và với tất cả các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong các hướng dẫn cài đặt và thiết lập.

Ảnh học sinh iPad

Trong phần này

Tài nguyên công nghệ

Mở liên kết bên dưới để xem hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh về các công cụ công nghệ được sử dụng cho việc học điện tử trong Minnetonka.

Xem hướng dẫn công nghệ

Liên hệ với chúng tôi

Gửi câu hỏi và phản hồi trực tuyến và nhận được phản hồi trong vòng một ngày làm việc thông qua bộ phận trợ giúp công nghệ gia đình.

Trợ giúp gia đình