Danh sách thành viên/nhà tài trợ

Câu lạc bộ Minnetonka Skippers Booster cảm ơn các nhà tài trợ hào phóng sau đây đã hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa 2020-21.

 • George & Dana Callahan
 • Steve & Sarah Cashman
 • Dede & Jim Cooke
 • Không có
 • Julie & Matt Dorn
 • Brenda & John Erickson
 • Lance & Amy Harry
 • Jesse & Cym Kibort
 • Jason & Carrie Landstrom
 • Heather Magowan
 • Katie & Rob Martin
 • Courtney Olson
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn! Để quyên góp của bạn để hỗ trợ skipper hoạt động ngoại khóa, hãy truy cập: https://mhsboosterstore.revtrak.net