Nhân viên Directory

123... 5>hiểnthị 1 - 50 trong số 227 thành phần

Sarah Abelsen

Tiêu đề: Giáo viên âm nhạc
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Âm nhạc
Email:

Ahmed Abshir

Tiêu đề: Xe buýt và para giao thông, lớp học Para-Spanish
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Chợ

Tiêu đề: Trợ lý sinh viên thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học Clear Springs, Tiểu học Minnewashta, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Minnetonka
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

Một trong những

Tiêu đề: Trợ lý chương trình thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học Groveland, trường tiểu học Minnewashta
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

Tại shahkara Ahmadi

Tiêu đề: Trợ lý chương trình thám hiểm, Ecfe Para, Minnetonka Preschool Para
Địa điểm: Trường tiểu học Clear Springs, Tiểu học Minnewashta, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Minnetonka
Department: Giáo dục cộng đồng, Ecfe, Dec
Email:

Của Tanya Albright

Tiêu đề: Lớp học para-Tây Ban Nha Ktgn
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Jessica Allen

Tiêu đề: Giáo viên lớp 1, giáo viên lớp 1
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu học, giáo dục cộng đồng
Email:

Gina Altieri

Tiêu đề: Xe buýt và para giao thông, Para lớp học
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Merri Altieri

Tiêu đề: Media Paraprofessional, Trợ lý Văn phòng Trường học
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Nguyen

Tiêu đề: Giáo dục đặc biệt para
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Nguyen

Tiêu đề: Giáo viên lớp 2
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Hoàng

Tiêu đề: Hiệu trưởng
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Huy

Tiêu đề: Lớp học para, lớp học para, xe buýt và para giao thông
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Nguyễn

Tiêu đề: Giám sát
Địa điểm: Trường trung học Minnetonka, Minnewashta Elementary
Department: Tòa nhà và Sân vườn
Email:

Của Catherine Arriola

Tiêu đề: Giáo viên tiềm năng cao
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiềm năng cao
Email:

Đánh dấu Asanovich

Tiêu đề: Giáo viên giáo dục thể chất
Địa điểm: Trường trung học Minnetonka, Minnewashta Elementary
Department: Giáo dục thể chất
Email:

Nguyễn

Tiêu đề: Giáo viên âm nhạc, giáo viên âm nhạc
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta, Trung tâm giáo dục cộng đồng Minnetonka
Department: Giáo dục cộng đồng, âm nhạc
Email:

Christine nguyên

Tiêu đề: Giáo viên lớp 4 tiếng Tây Ban Nha
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Rachel ba

Tiêu đề: Trợ lý văn phòng trường học
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Của Annette Baker

Tiêu đề: Trợ lý hành vi Explorers, Lunchroom/Sân chơi para
Địa điểm: Trường tiểu học Deephaven, Tiểu học Excelsior, Tiểu học Minnewashta, Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Minnetonka
Department: Giáo dục cộng đồng, Minnewashta
Email:

Maria Nguyễn

Tiêu đề: Trợ lý sinh viên thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta, Trung tâm giáo dục cộng đồng Minnetonka
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

^ Jamieson,

Tiêu đề: Trợ lý sinh viên thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

^ Lucas Bates

Tiêu đề: Explorers Asst Site Supervisor, Explorers Club Asst Site Supv.
Địa điểm: Trường tiểu học Groveland, trường tiểu học Minnewashta
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

Cải xoăn Baumann

Tiêu đề: Phòng ăn trưa / Sân chơi / Para giám sát, Para lớp học, xe buýt và para giao thông
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Ông Jeffrey Beckstrom

Tiêu đề: Giáo viên lớp 4
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Bảo

Tiêu đề: Giáo viên lớp 2
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu học, giáo viên trên spec chỉ định
Email:

Nehil Bejarano Dominguez

Tiêu đề: Giáo viên lớp 5 tiếng Tây Ban Nha
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Của ông Christin Berger

Tiêu đề: Giáo viên giáo dục đặc biệt
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Email:

Tiêu đề: OCC Therapist, chứng nhận NBC-OT
Địa điểm: Minnewashta Elementary, Minnetonka Middle School East
Department: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Email:

Huy

Tiêu đề: Tiếng Anh như Second lang giáo viên
Địa điểm: Tiểu học Groveland, Tiểu học Minnewashta, Minnetonka Middle School West
Department: Esl
Email:

Nguyen

Tiêu đề: Giáo viên tiếng nói
Địa điểm: Trường tiểu học Excelsior, Minnewashta Elementary
Department: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Email:

Francine Boyce

Tiêu đề: Trợ lý văn phòng giáo dục đặc biệt
Địa điểm: Trường tiểu học Excelsior, Minnewashta Elementary
Department: Minnewashta, Excelsior
Email:

Không có

Tiêu đề: Nấu ăn Helper
Địa điểm: Trường trung học Minnetonka, Trường tiểu học Clear Springs, Tiểu học Deephaven, Tiểu học Minnewashta
Department: Dịch vụ dinh dưỡng
Email:

Vịnh Devan Branson

Tiêu đề: Lãnh đạo chương trình nhà thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học Groveland, trường tiểu học Minnewashta, trường tiểu học Scenic Heights
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

Bich

Tiêu đề: Giáo viên giáo dục đặc biệt
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
Email:

Carly nâu

Tiêu đề: Giáo viên mầm non
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Của Cameron Brunsvold

Tiêu đề: Trợ lý chương trình thám hiểm
Địa điểm: Trường tiểu học Groveland, trường tiểu học Minnewashta
Department: Giáo dục cộng đồng
Email:

Cây Ivy Burkhart

Tiêu đề: ELT Teacher (giáo viên Anh ngữ)
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Zazil bỏng

Tiêu đề: Nấu ăn Helper
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Dịch vụ dinh dưỡng
Email:

Chúa Giêsu Camacho Ruiz

Tiêu đề: Lớp học Para-Spanish, Xe buýt và Para giao thông
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Của Christine Castillo

Tiêu đề: Hướng dẫn lớp làm giàu, Giáo viên lớp 4 Tiếng Tây Ban Nha
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta, Trung tâm giáo dục cộng đồng Minnetonka
Department: Tiểu học, giáo dục cộng đồng
Email:

Sofia Cerritos

Tiêu đề: Giáo viên mẫu giáo Tây Ban Nha, trường tiểu học Summer Camp hướng dẫn
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu học, giáo dục cộng đồng, kỹ năng cơ bản/đọc sách
Email:

David Chesin

Tiêu đề: Giám sát
Địa điểm: Trường trung học Minnetonka, Minnewashta Elementary, Minnetonka Middle School West
Department: Tòa nhà và Sân vườn
Email:

Maria Chopite

Tiêu đề: Giáo viên lớp 3 tiếng Tây Ban Nha
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Jennifer chu

Tiêu đề: Giáo viên lớp 5
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu
Email:

Không có

Tiêu đề: Gia sư, lớp 4 giáo viên Tây Ban Nha
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta, Trung tâm giáo dục cộng đồng Minnetonka
Department: Tiểu học, giáo dục cộng đồng
Email:

Aubrey Cornell

Tiêu đề: Phòng ăn trưa / Sân chơi / Giám sát Para
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Kathryn Crandell

Tiêu đề: Lớp học Para-Spanish, Xe buýt và Para giao thông
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email:

Của Mabel Crandell

Tiêu đề: Giáo viên đọc-Tây Ban Nha Immers
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Tiểu học, kỹ năng cơ bản/đọc
Email:

Hannah Cromett

Tiêu đề: Lớp học Para-Spanish, Xe buýt và Para giao thông
Địa điểm: Trường tiểu học minnewashta
Department: Người minnewashta
Email: