Skipper tin tức

Tonka Nordic Ski Team mất vào mùa hè

Mặc dù thiếu tuyết, Tonka Nordic Racing (TNR) là tham gia vào mùa hè trong chuyến bay đầy đủ. Giữ thực hành của đội trưởng từ tháng sáu-tháng tám, TNR đang ở trong hình dạng và làm việc trên các kỹ thuật trong mùa-off, tất cả trong khi ở xa xã hội và an toàn.

Hình ảnh cắt dán thể thao

Twitter

MaxPreps Cập Nhật

Minnetonka High School School thông tin