Skipper tin tức

Tonka Nordic Ski Team mất vào mùa hè
Chia sẻ lên Facebookchia sẻ lênTwitterchia sẻ vớiGoogle +chiasẻ lên LinkedIn chia sẻ vớiPinterestchia sẻ với email

Mặc dù thiếu tuyết, Tonka Nordic Racing (TNR) là tham gia vào mùa hè trong chuyến bay đầy đủ. Giữ thực hành của đội trưởng từ tháng sáu-tháng tám, TNR đang ở trong hình dạng và làm việc trên các kỹ thuật trong mùa-off, tất cả trong khi ở xa xã hội và an toàn.

Mark Esch tên Varsity Football Head Coach
Chia sẻ lên Facebookchia sẻ lênTwitterchia sẻ vớiGoogle +chiasẻ lên LinkedIn chia sẻ vớiPinterestchia sẻ với email

Các trường công lập Minnetonka có tên là Mark Esch trong vai huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá Varsity tại trường trung học Minnetonka. Esch thay thế huấn luyện viên huyền thoại Dave Nelson, người đang rút lui sau khi một bóng đá 42 năm huấn luyện tuyệt vời, 18 người trong số họ tại Minnetonka.

Hình ảnh cắt dán thể thao

Twitter

MaxPreps Cập Nhật

Minnetonka High School School thông tin