Toán học

Count chúng tôi trong

Count chúng tôi trong

Kỹ năng: đếm, patterning, phân loại

Funbrain

Trò chơi trí tuệ vui nhộn

Kỹ năng: hoạt động cơ bản

Đồ thị tương tác

Đồ thị tương tác

Kỹ năng: hình học, đối xứngKhối mô hình tương tác

Khối mô hình tương tác

Kỹ năng: hình học, patterning

Toán học Sân chơiToán học Sân chơi

Video toán học, hoạt động tương tác

Sheppard phần mềm

Sheppard phần mềm

Khái niệm toán học, hoạt động tương tácSingapore toán
Singapore toán

Kỹ năng: cảm giác số

Trò chơi Smarty

Trò chơi Smarty

Kỹ năng: toán, tiền, thời gian, đếm

Turtle Diary trò chơi tương tác


Turtle Diary trò chơi tương tác

Kỹ năng: toán, khoa học, ngôn ngữ nghệ thuật, xã hội học, sáng tạo, logicTutpup

 

Tutpup

Toán học, trò chơi tương tác

Các thao tác ảo

Các thao tác ảo

Kỹ năng: đếm, hình học, patterning, giải quyết vấn đề