Toán

Đếm chúng tôi trong

Đếm chúng tôi trong

Kỹ năng: Đếm, lập mẫu, phân loại

Funbrain

Trò chơi trí tuệ vui nhộn

Kỹ năng: Hoạt động cơ bản

Đồ thị tương tác

Đồ thị tương tác

Kỹ năng: Hình học, Đối xứngKhối mẫu tương tác

Khối mẫu tương tác

Kỹ năng: Hình học, Hoa văn

Phần mềm Sheppard

Phần mềm Sheppard

Khái niệm toán học, hoạt động tương tác

Toán Singapore
Toán Singapore

Kỹ năng: Giác quan sốTrò chơi thông minh

Trò chơi thông minh

Kỹ năng: Toán học, Tiền bạc, Thời gian, Đếm

Trò chơi tương tác nhật ký rùa


Trò chơi tương tác nhật ký rùa

Kỹ năng: Toán, Khoa học, Nghệ thuật Ngôn ngữ, Nghiên cứu xã hội, Sáng tạo, Logic

Tutpup

 

Tutpup

Tính toán toán học, Trò chơi tương tácThao túng ảo

Thao túng ảo

Kỹ năng: Đếm, Hình học, Mô hình, Giải quyết vấn đề

Cô gái nhìn vào máy tính