Văn phòng Trường học

Những con số quan trọng

Văn phòng chính: 952-401-6950
Số người tham dự: 952-401-6954
Vận chuyển: 952-470-5366
Số fax: 952-401-6955
Văn phòng Y tế: 952-401-6937

Giờ

  • Giờ hành chính: 7:15 a.m.-4 p.m.
  • Lớp K-5: 8:40 a.m.-3:20 chiều.m.

Học sinh bên ngoài giờ giải lao với giáo viên

Hướng dẫn

Từ giao lộ 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 về phía tây 2,5 dặm; rẽ về phía nam (trái) trên đường Cty 101. Clear Springs Elementary nằm bên trái của bạn, khoảng 1 dặm về phía nam trên đường Cty 101.

Tiểu học Clear Springs
5701 County Road 101
Minnetonka, Minnesota 55345