Văn phòng trường học

Các số quan trọng

Văn phòng chính: 952-401-6950
Lượng khán giả: 952-401-6954
Di chuyển: 952-470-5366
Điện thoại:952-401-6955
Văn phòng y tế: 952-401-6937

Giờ

  • Giờ văn phòng: 7:15 giờ sáng-4 giờ chiều
  • Lớp K-5:8:40 a.m.-3:20 PM

Hướng dẫn

Từ giao lộ của 494 và Hwy 7, đi Hwy 7 Tây 2,5 dặm; rẽ về phía nam (trái) trên đường Cty 101. Clear Springs tiểu học là bên trái của bạn, khoảng 1 dặm về phía nam trên đường Cty 101.

Trường tiểu học Clear Springs
5701 County Road 101
Minnetonka, Minnesota 55345