Lịch sự kiện

SỰ KIỆN GIA ĐÌNH & LỊCH PTO 2022-23

Hãy có một số niềm vui! Xem bên dưới để biết một số sự kiện gia đình tuyệt vời do PTO tài trợ tại Trường Tiểu học Clear Springs.

  • 24 THÁNG HAI | Tiệc đông 6:30 – 20h0
  • NGÀY 10 THÁNG | Chương trình tài năng: 7 giờ tối
  • 20-24 THÁNG 3 |  Tuần lễ tri ân nhân viên
  • THÁNG TƯ 18 | Đêm phục vụ gia đình: 6:30 - 8 giờ tối
  • THÁNG TƯ 28 | Tiệc phụ huynh & Đấu giá
  • THÁNG SÁU 6 | Mùa xuân Fling: 6 - 8:30 PM

Cuộc họp tiêu điểm PTO

  • THÁNG TƯ 25 | Cuộc họp tiêu điểm của PTO - Tình trạng của trường (6:45 chiều)
Trường tiểu học Clear Springs