Các hoạt động Trường THPT

Tham gia một đội. Tìm hỗ trợ. Khám phá một tài năng tiềm ẩn.

Các hoạt động ở trường trung học - bao gồm câu lạc bộ, làm giàu và điền kinh - là một phần quan trọng trong văn hóa của chúng tôi tại trường trung học Minnetonka. Tham gia các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên cung cấp cho bạn cơ hội mở rộng mạng xã hội của bạn, phát triển kỹ năng lãnh đạo, cải thiện sức khỏe của bạn và nhiều hơn nữa.

Hãy xem trang Câu lạc bộ & Làm giàu của chúng tôi ngay hôm nay và khám phá nhiều dịch vụ có sẵn cho bạn! 


Hạn chế và yêu cầu của COVID-19 đối với các hoạt động ở trường trung học

Các hạn chế và yêu cầu khác nhau tùy theo hoạt động, quy mô nhóm và cơ sở. Các quy tắc COVID-19 cho hoạt động của quý vị sẽ được thông báo trực tiếp cho quý vị từ huấn luyện viên và/hoặc cố vấn của quý vị. Nếu bạn chưa nhận được thông báo trước buổi tập đầu tiên hoặc cuộc họp câu lạc bộ, vui lòng liên hệ với huấn luyện viên, cố vấn hoặc văn phòng Hoạt động MHS của bạn.

Tìm hiểu thêm

Hoạt động sinh viên