Truyền thông

Hiệu trưởng Freya Schirmacher
6421 hazeltine Blvd.
Excelsior, MN 55331

Giờ:
9:15 a.m.-3:55 PM
Điện thoại: 952-401-5300

Minnetonka trường trung học phía tây Sự kiện
Một trường phổ biến được chứng nhận Sense cho công dân kỹ thuật số

Chúng tôi là một trường phổ biến chứng nhận Sense cho công dân kỹ thuật số bởi Common Sense Media

2019 NAMM Award

Được NAMM công nhận cho sự cam kết xuất sắc của chúng tôi về giáo dục âm nhạc

99%

99% của cha mẹ tỷ lệ giáo dục được cung cấp bởi khu học chánh Minnetonka là tuyệt vời hoặc tốt

94%

94% phụ huynh cho chúng tôi biết cộng đồng của chúng tôi nhận được một giá trị tốt từ đầu tư của mình tại các trường công lập địa phương

Lịch học

Xem các sự kiện MMW, cũng như các sự kiện của quận. Lịch mới cho phép bạn nguồn cấp dữ liệu sự kiện vào lịch cá nhân của bạn và cũng có thể thiết lập cảnh báo cho các sự kiện đặc thù mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Xem lịch

 

    Đang tải từ Vimeo...