Nghiên cứu quốc tế

Các nghiên cứu quốc tế & Exchange là một khóa học nghiên cứu độc lập, nơi mỗi học sinh thiết lập một mối quan hệ với một sinh viên ở Nga, Serbia, Đức, Nam Phi, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Na Uy hoặc Hy Lạp và sau đó hoàn thành các bài tập cụ thể với phóng viên của họ trong suốt cả năm. Các bài tập này yêu cầu (trong số những thứ khác) so sánh các nền văn hóa, Hệ thống trường học, nền kinh tế, thách thức đối mặt với quốc gia của họ và lịch sử gia đình cá nhân.

Danh sách khóa học

toàn thế giới và bản đồ