Quỹ nghiên cứu Minnetonka

Quỹ nghiên cứu Minnetonka
Minnetonka nghiên cứu là một kinh nghiệm nghiên cứu chuyên dụng cho các học sinh trung học cao cấp quan tâm đến nghiên cứu xác thực.

Hỗ trợ tài chính của bạn giúp cung cấp cho sinh viên cơ hội theo đuổi các nghiên cứu xác thực thúc đẩy bởi các câu hỏi và sở thích của họ. Bạn có thể đối tác với Minnetonka Research để chuẩn bị cho sinh viên tham gia đầy đủ trong các khóa học đại học và sự nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực yêu cầu thông tin.

Yêu cầu tài trợ trực tiếp từ học sinh không được chấp nhận; Tất cả các yêu cầu tài trợ phải bằng văn bản từ Giám đốc nghiên cứu Minnetonka.


Thực hiện một món quà tài chính cho Quỹ nghiên cứu MinnetonkaLiên hệ: kim Hoehne
Giám đốc chương trình
Kimberly.Hoehne@minnetonkaschools.org

Tìm hiểu thêm về Minnetonka Research