Chương trình cổ vũ MHS Varsity (Tonka Cheer)

Chương trình cổ vũ Varsity của trường trung học Minnetonka (Tonka Cheer) là một đội cổ vũ gồm 20 thành viên tham gia vào cả hoạt náo viên bên lề (mùa thu) và thi đấu (mùa thu / mùa đông) trong mùa giải 10 tháng (tháng Năm-tháng Hai). Chương trình Tonka Cheer mang đậm truyền thống thành công phong phú. Các thành viên trong nhóm của nó cam kết tham dự các buổi tập, trò chơi, sự kiện phục vụ cộng đồng và các cuộc thi. Tryouts thường là vào tháng Tư. Một số chuyến đi có liên quan cả trong và ngoài tiểu bang. Học sinh ghi danh vào lớp 8–12 vào mùa thu đủ điều kiện. 


Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web bên ngoài của đội cổ vũ Tonka tại www.tonkacheer.com


 

Huấn luyện viên

Huấn luyện viên:
Nhà sản xuất bia André
andre@camplincoln.com
218-330-5229

Trợ lý huấn luyện viên:
Marcy Adams, Dan Weaver &; Savannah Herbert 

Huấn luyện viên trưởng Sparklers:
Marcy Adams
adams.marcella@gmail.com
952-221-6280

Twitter