Vượt qua để đi xe buýt khác

Đối với năm học 2022-2023, học sinh không được đi trên xe buýt ngoài những chuyến xe mà họ được chỉ định do lượng người đi xe buýt tăng lên và sức chứa của xe buýt của chúng tôi.