Thời tiết khẩn cấp

Nơi để có được thông tin kết thúc trường học

Closings trường vì thời tiết khắc nghiệt hoặc khẩn cấp khác sẽ được công bố trên đài phát thanh WCCO-AM (830 trên mặt số), KARE 11-TV (kênh 11), KSTP-TV (kênh 5) và trên trang web của học khu.

Nếu trường học phải đóng cửa sớm, xe buýt sẽ theo các tuyến đường trở lại thường xuyên.

Xin vui lòng thảo luận với con của bạn những gì để làm trong trường hợp đó học được bác bỏ sớm và không có ai là nhà khi họ đến.