Máy ảnh trên xe buýt

Một dấu hiệu bên trong mỗi xe buýt khu trường học Minnetonka cho biết sự hiện diện của một máy quay video. Máy quay video cho phép các quản trị viên và quản lý công ty xe buýt giám sát hành vi của học sinh.

Các câu hỏi trực tiếp hoặc quan tâm về việc sử dụng máy quay video trên xe buýt đến văn phòng giao thông của học khu tại 952-401-5023.