Phí và thanh toán

Khóa học năm lớp: Khi Tonka trực tuyến được chọn là một phần của lịch trình thường xuyên của bạn trong ngày học và trong năm học, không có phí cho một khóa học trực tuyến Tonka.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tham gia một khóa học Tonka trực tuyến vào mùa thu hoặc mùa đông như là một lớp học thêm, có một khoản phí bổ sung. Các khóa học mùa hè cũng phải trả thêm phí.  Xem giá dưới đây.

Năm học:

  • Năm học bổ sung 0,5 khóa học tín dụng = $375/0,5 khóa học tín dụng
  • Năm học bổ sung Fit A và Wellness B = $275/0,5 khóa học tín dụng

Mùa hè:

  • Mùa hè 0,5 khóa học tín dụng = $375/0,5 khóa học tín dụng
  • Summer Fit A và Wellness B = $275/0,5 khóa học tín dụng

Thanh toán: Đối với gia đình Minnetonka, phương thức thanh toán ưa thích là trực tuyến qua quản lý phí skyward. Đối với các gia đình không thuộc quận, văn phòng kinh doanh sẽ gửi hóa đơn. Tham khảo thư chào mừng hoặc liên kết hỏi đáp để biết thêm thông tin về các khoản thanh toán và chính sách hoàn tiền trực tuyến Tonka.

* Lệ phí có thể thay đổi.

Sinh viên trực tuyến Tonka làm việc tại nhà