Khóa học mùa hè

Tonka Online lấp đầy mùa hè của bạn với những khả năng

Lấp đầy mùa hè của bạn với những khả năng

Với Tonka Online, bạn hoàn thành các môn học theo tốc độ của riêng bạn, bất cứ lúc nào bạn chọn, tất cả trong sự thoải mái của không gian học tập của riêng bạn. Sử dụng các công cụ học tập trực tuyến sáng tạo như Schoology, bạn sẽ hoàn thành công việc, cộng tác với các bạn cùng lớp, thảo luận các chủ đề với giáo viên và nhận được phản hồi thường xuyên thông qua các đánh giá trực tuyến.

Các khóa học mùa hè có sẵn cho học sinh lớp 8-12 ở Minnesota! Tonka Online mở cửa cho tất cả học sinh đang theo học tại Học khu Minnetonka, theo học một trường công lập / tư thục khác hoặc được học tại nhà.

Đăng ký mùa hè năm 2023

Đăng ký được mở từ nay đến hết ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX. Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới phù hợp với loại sinh viên của bạn.

Chương trình kéo dài trong 10 tuần từ ngày 19 tháng 2023 năm 25 đến ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Ghi: Tùy thuộc vào quy mô lớp học, chúng tôi có thể ghi danh sinh viên quá thời hạn cuối cùng, trong khi chờ phê duyệt. Vui lòng gửi email tonkaonline@minnetonkaschools.org để hỏi về việc đăng ký muộn.

Học sinh ngoại khu

Dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trên toàn tiểu bang Minnesota.

Đăng ký ngoài quận

 

Học sinh trong quận (MHS)

Đối với học sinh hiện đang theo học tại trường trung học Minnetonka lớp 9-12.

Đăng ký sinh viên MHS

Học sinh trong quận (MME / MMW)

Đối với học sinh MME / MMW ở lớp 8 quan tâm đến việc tham dự một khóa học mùa hè.

Đăng ký MME / MMW

Sinh viên Tonka Online làm việc tại nhà