Các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi có một hệ thống kế toán bữa trưa trên máy tính tại tất cả các trường học. Hệ thống này hoạt động như một hệ thống ngân hàng địa phương cho sinh viên.

Khi con bạn được đăng ký với các trường công lập Minnetonka, một tài khoản ăn trưa sẽ tự động được tạo cho con bạn. Số bàn phím của con bạn có thể được tìm thấy trên tài khoản Skyward Family Access của bạn trong Dịch vụ Thực phẩm. Trong giờ ăn, học sinh sẽ đi qua đường dây, nhập số của họ trên bàn phím và ghi tên của họ cho nhân viên thu ngân. Tài khoản của học sinh sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính của nhân viên thu ngân và chi phí bữa ăn hoặc mua gọi món sẽ được khấu trừ vào tài khoản của học sinh.