Phục vụ

Do tình hình đại dịch, sản phẩm và khả năng nhân sự của chúng tôi sẽ không cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ ăn uống tại thời điểm này. Chúng tôi hy vọng sẽ đưa các dịch vụ này trở lại cho Năm học 2023 - 2024. Giữ an toàn!

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng cảm ơn bạn đã thông cảm!

Dịch vụ dinh dưỡng Minnetonka